Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF China Opportunities minskade 1,7 procent i augusti - ökad oro för covid-19 i Kina

Fonden Schroder ISF China Opportunities minskade 1,7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 22,6 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Louisa Lo.

Marknaden i Kina föll efter att data gällande fabriksaktivitet visade på minskad aktivitet under månaden. Samtidigt oroade sig investerare över att covid-19 återigen sprider sig över landet.

Både aktievalen och tillgångsallokeringen missgynnade den relativa utvecklingen under augusti. På sektornivå missgynnades man framförallt av industrisektorn.

På aktienivå kom de främsta bidragen till fondens relativa avkastning från Pinduoduo och KE Holdings, samt nollvikten mot BYD.

I den negativa vågskålen fanns Longi Green Energy Technology, Zheijiang Sanhua Intelligent Controls och Thunder Software Technology.

Förvaltaren menar samtidigt att man börjat se mer åtgärder från myndigheterna för att stimulera fastighetsmarknaden, öka infrastrukturinvesteringar och främja ökad konsumtion. Samtidigt är utrymmet för stimulanser begränsat då man vill stoppa spridningen av covid-19 samt undvika en bostadsbubbla.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alibaba, Tencent och Wuxi Biologics Cayman med portföljvikter om 9,7, 9,2 respektive 3,4 procent.

Sällanköpsvaror var den sektor med störst exponering i fonden med 28,8 procent. Därefter följde industri och kommunikationstjänster med exponeringar om 13,6 respektive 10,6 procent.

Schroder ISF China Opportunities, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,7
Index MM, förändring i procent-1,9
Fond i år, förändring i procent-17,8
Index i år, förändring i procent-22,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER