Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Transition Energy ökade 0,28 procent i augusti - stort fokus på energiförsörjning

Fonden Swedbank Robur Transition Energy steg 0,28 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,36 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Robert Slorach.

Inledningsvis skriver förvaltaren om hur energifrågan var i ännu mer fokus under augusti månad än tidigare. Anledningen tros vara de snabbt stigande priserna på naturgas och elektricitet.

Vidare annonserade Ryssland om ytterligare neddragningar av leveranserna genom den viktiga pipelinen Nord Stream 1 vilket ökade farhågorna för att denna viktiga källa till gas skulle komma att stängas permanent.

"Denna farhåga visade sig besannas, dock först efter augusti månads slut. I USA skrev president Biden på det så kallade ”Inflation Reduction Act”, ett reformpaket vilket överraskande presenterades i slutet av juli och bland annat innehåller mångårigt ekonomiskt stöd till förnybar energi och energiomställningen i stort", avslutar förvaltaren.

Fonden gynnades under månaden av sin exponering mot solenergi och konsultbolag inriktade på energiomställning. I den negativa vågskålen fanns bolag med inriktning mot solkraft men även från bolag inriktade på utbyggnad av förnybar energi i Indien.

Portföljförändringar under augusti månad skedde i form av ytterligare köp i ett större antal redan existerande innehav i såväl Europa som Nordamerika. Ytterligare aktier har också köpts i det någorlunda nya innehavet Altus Power.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Enphase Energy, Prysmian och Nexans med portföljvikter om 5,60, 4,83 respektive 4,70 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA om 42,0 procent. Därefter följde Frankrike och Italien med vikter om 13,8 respektive 10,1 procent.

Största sektor var industri, följt av informationsteknik och allmännytta med exponeringar om 51,1, 32,3 respektive 12,9 procent.


Swedbank Robur Transition Energy, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent0,28
Fond i år, förändring i procent2,36
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER