Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Globalfond ökade 0,77 procent i augusti - minskad aktieexponering

Fonden Swedbank Robur Globalfond steg 0,77 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,66 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Kristofer Barrett.

Inledningsvis skriver förvaltaren att världens börser vände riktning nedåt i mitten av månaden, vilket resulterade i en bred nedgång för augusti. Fonden föll likaså och presterade sämre än sitt jämförelseindex.

En makroekonomisk oro har präglat marknaden, där fokus generellt ligger på inflation, stigande räntor och geopolitisk oro.

Fonden passade under augusti månad på att minska exponeringen och har i nuläget en relativt hög kassaposition. Fokus har legat på defensiva bolag som levererar nödvändiga varor och tjänster samt bolag med lägre värderingar.

"En påverkan på teknikaktier har varit oro kring marknaden för dataspelgrafikkort där priserna faller kraftigt, delvis på grund av förändringar hos vissa kryptovalutor. Detta föranledde en vinstvarning ifrån portföljbolaget Nvidia", avslutar förvaltaren.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Berkshire Hathaway, TSMC och Centene med portföljvikter om 5,30, 5,22 respektive 4,74 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA på 68,6 procent. Därefter följde Taiwan och Tyskland med vikter på 12,9 respektive 4,5 procent.

Största sektor var informationsteknik, följt av hälsovård och finans.

Swedbank Robur Globalfond, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent0,77
Fond i år, förändring i procent-4,66
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER