Bildkälla: Stockfoto

Globala aktier fortfarande att föredra framför räntor - Erik Penser

Globala aktier är fortfarande att föredra framför räntor och marknaden fokuserar nu mer på makro än de finansiella villkoren. Det skriver Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen vid Erik Penser Bank i senaste veckobrevet.

"Det går, relativt sett, bra i våra portföljer då just makro särskiljer och driver på den blockifiering vi sett så länge. Bakom att just makro driver ligger också att FED:s räntemöte mycket klart påvisade 'peak hawkishness', med andra ord mer hökaktiga än så här kommer de nog inte bli. En analys av deras språk (natural language processing) ger samma resultat. Det lutar sig mot att KPI har nått sin topp och givet inflationsförväntningar och årseffekter kommer KPI ramla ned till 3 procent under nästa år", skriver Thulin.

Vidare lyfter Thulin fram skillnaden mellan amerikanskt och svenskt konsumentförtroende där det amerikanska ligger betydligt högre. kapitalförvaltningschefen menar att anledningen till detta är den höga skuldsättningen hushållen i Sverige dragit på sig samtidigt som den är rekordlåg i USA.

Skuldsättningen i Sverige och Europa samt marknadens stora fokus på makro har lett till att Erik Penser inte har någon allokering mot eurozonen, och endast enskilda innehav i Sverige. Allokeringen har istället fokuserats mot Japan, Kina, Indien, Latinamerika och USA.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER