Bildkälla: Stockfoto

RobecoSAM Smart Materials Fund minskade 4,36 procent i augusti - fortsatt oro gällande tillväxtutsikterna

Fonden RobecoSAM Smart Materials Fund D EUR minskade 4,36 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,50 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,02 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Pieter Busscher.

Globala aktier föll i augusti efter hökaktiga kommentarer från FED-chefen Jerome Powell. Råvarupriserna stabiliserades och marknaden forsätter oroa sig över centralbankernas balansgång mellan ökad recessionsrisk och hög inflation. I Europa fortsatte priserna på naturgas och elektricitet att stiga.

Den strategi i fonden som utvecklades bäst under månaden var "transformerande material", drivet av energilagringssektorn. Inom sektorn utvecklades den amerikanska litiumproducenten Albemarle starkt efter att man presenterat en stark rapport för det andra kvartalet.

Den strategi som utvecklades svagast i fonden var "smart tillverkning". Området föll tillbaka efter en stark föregående månad. Ett svagare sentiment gällande halvledarsektorn pressade värderingarna för både Teradyne och Onto Innovation.

Framöver menar förvaltaren att man ser tecken på att inflationen toppat i Nordamerika, däremot oroar sig investerare fortsatt för tillväxtutsikterna. Ekonomisk data kommer troligtvis att komma in svagare under de närmsta månaderna och förvaltaren tror att de globala leverantörskedjorna kommer fortsätta vara pressade året ut.

Gällande fondens aktivitet har man minskat exponeringen mot Onto Innovation och PTC. Samtidigt initierade man en position i Keyence och avyttrade Fanuc.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var PTC, Albemarle och Onto Innovation med portföljvikter om 4,82, 4,68 respektive 4,18 procent.

RobecoSAM Smart Materials Fund D EUR, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,36
Index MM, förändring i procent-2,84
Fond i år, förändring i procent-13,50
Index i år, förändring i procent-7,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER