Bildkälla: Stockfoto

RobecoSAM Sustainable Water Equities minskade 6,55 procent i augusti - tagit position i Autodesk, Stericycle och Bravida Holding

Fonden RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR minskade 6,55 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,93 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,02 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Dieter Küffer.

Efter en stabil uppgång i juli föll fonden tillbaka under augusti tillsammans med den breda marknaden. Oro kring leveranskedjor, höjda styrräntor och geopolitiska konflikter pressade investerarsentimentet.

Alla fyra investeringskluster i portföljen bidrog negativt under månaden.

Enskilda positiva bidragsgivare under månaden var bland annat Advanced Drainage Systems, Rinnai, Haier Smart Home och Aecom. I den negativa vågskålen fanns bland annat Aalberts, IMI, DSM och Genuit Group.

Förvaltaren valde under månaden att ta hem en del vinst och minska exponeringen mot Perkin Elmer. Trots detta är bolaget fortsatt ett av de största innehaven i fonden. Tre innehav adderades till fonden under månaden i form av Autodesk, Stericycle och Bravida Holding.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Thermo Fisher Scientific, Avantor och Perkin Elmer med vikter om 4,59, 4,34 respektive 4,29 procent.

Vidare menar förvaltaren att långsiktiga drivkrafter så som populationstillväxt, en växande medelklass, urbanisering, vattenföroreningar, en föråldrad infrastruktur och klimatförändringarna är intakta. Dessa drivkrafter förväntas skapa stora tillväxtmöjligheter inom fondens investeringsområde.

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,55
Index MM, förändring i procent-2,84
Fond i år, förändring i procent-16,93
Index i år, förändring i procent-7,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER