Bildkälla: Stockfoto

Fidelity Global Focus minskade 3,5 procent i augusti

Fonden Fidelity Global Focus A-Acc-USD minskade 3,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 17,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Gällande fondens geografiska exponering var USA överlägset största region med 66,7 procent. Därefter följde Japan med en exponering om 4,2 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var informationsteknik, finans och industri med exponeringar om 24,3, 19,6 respektive 11,1 procent.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Amazon.com med portföljvikter om 5,8, 5,5 respektive 3,8 procent.

De största överviktspositionerna i fonden var Alphabet, Berkshire Hathaway och Gallagher & Co. Den största undervikten hade fonden i Apple.

De tio största innehaven i fonden stod för 34,1 procent av det totala förvaltade kapitalet. För index låg motsvarande siffra på 17,0 procent.

Fidelity Global Focus A-Acc-USD, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,5
Index MM, förändring i procent-3,7
Fond i år, förändring i procent-19,0
Index i år, förändring i procent-17,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER