Bildkälla: Stockfoto

Summering av 'enkla fondportföljer' - Placera

Placeras Pär Ståhl har i en fondkommentar summerat avkastningen för senaste året i sina så kallade enkla portföljer. Även fondportföljen med lägst risk har visat negativ utveckling under det svaga börsåret.

Ståhl har skapat tre fondportföljer med namnen "Snåljåpen", "Latmasken" och "Fondatleten".

Snåljåpen är en portfölj som uteslutande består av billiga indexnära fonder. Portföljen har backat cirka 3 procent sedan i slutet på oktober 2021.

"Tanken med Snåljåpen är att skapa en bas med billiga och bra förvaltade indexnära fonder, som följer index på olika regioner för att få en bra riskspridning. Fondportföljen kommer aldrig att klå index, för fonderna har en förvaltningskostnad som drar ner avkastningen. Men nu handlar det inte om att klå index utan följa index och veta vad du får för pengarna", skriver Ståhl.

Årliga avgiften för portföljen är 0,11 procent.
SnåljåpenAvgiftVikt
Avanza Global0,11%15%
Länsförsäkringar USA indexnära0,20%15%
Avanza Europa0,17%15%
Avanza Zero0,00%15%
Spiltan Räntefond Sverige0,10%40%

Fondportföljen Latmasken har en högre riskprofil med en mix av aktivt förvaltade fonder och indexfonder. Sedan oktober ifjol har portföljen minskat 5,3 procent.

"Jag genomför ett fondbyte i fondportfölj 'latmasken' och lämnar Europa till fördel för Asien. AMF Aktiefond Europa får lämna när jag satsar på den indexnära fonden Swedbank Robur Access Asien. Fonden ger en bra exponering mot det snabbväxande Asien till en årlig avgift på 0,36 procent. Samtidigt ökar jag aktiefondernas andel till 20 procent vardera och minskar räntefondens andel till 20 procent. Även här går det utmärkt att öka eller minska räntefondens del för att justera risken i den egna portföljen".

Den årliga avgiften för portföljen landar på 0,37 procent per år.

LatmaskenAvgiftVikt
Avanza Global0,11%20,0%
Länsförsäkringar USA indexnära0,20%20,0%
Swedbank Robur Access Asien0,36%20,0%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag0,26%20,0%
IKC Avkastningsfond0,90%20,0%


Vidare är Fondatleten den portfölj med högst risknivå och består av aktivt förvaltade aktiefonder. Sedan oktober 2021 har portföljen tappat cirka 26 procent i värde. Majoriteten av fonderna i portföljen har haft ett tillväxtfokus vilket inte varit gynnsamt under det senaste året.

"Sedan februari 2021 har det varit en fördel för mer värdebaserade bolag. Och det belyser precis risken med aktivt förvaltade fonder att under ett enskilt år eller en längre period, kan de avkasta betydligt sämre än index. Men tanken och idéen med aktivt förvaltade fonder är investeringen ska vara långsiktigt och överbrygga en sämre avkastning enskilda år", skriver Ståhl. Ståhl väljer att göra ett fondbyte i portföljen och byter ut TIN Ny teknik mot Fidelity Global Technology Fund.

Den totala årliga avgiften för portföljen är 1,4 procent per år.

FondatletenAvgiftVikt
Storebrand Global Solutions A Sek0,77%20%
MS INVF US Growth1,80%20%
Öhman Emerging Markets1,05%20%
Fidelity Global Technology1,90%20%
Spiltan Aktiefond Stabil1,50%20%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER