Bildkälla: Stockfoto

Kapitalägare måste ta ansvar gällande omställningen för utsläppsbolag - AP7

Kapitalägare har en viktig roll i att ställa krav på bolag som är djupt rotade i den fossila ekonomin för att tvinga fram förändringar. Detta bör vara fokus istället för att undvika bolagen helt som flera opinionsbildare menar. Det skriver Richard Gröttheim och Johan Florén, vd respektive chef för ESG och Kommunikation på AP7, i en debattartikel på DN Debatt.

För att utsläppsbolag ska kunna ställa om krävs det stöd från stora ägare. Därför menar Gröttheim och Florén att det är förödande om investerare helt håller sig borta från dessa bolag. De bolag med störst omställningsbehov skulle tömmas på investerare och det skulle inte finnas något inre förändringstryck kvar.

Från och med nästa år har AP7 ett nytt tydligare hållbarhetsmål som innebär att förväntningen ska ske på ett föredömligt sätt och främjandet av hållbar utveckling ska prioriteras.

"När det gäller klimatet är vår slutsats att vi inte bara ska fortsätta att vara investerade i omställningsbolag – vi behöver öka både innehaven och ägarstyrningen. Det kommer att vara högsta prioritering på vår hållbarhetsagenda flera år framåt i tiden".

För att göra klimatnytta utöver finansmarknadens normala funktion krävs det att större ansträngningar.

Gröttheim och Florén menar att rollen som ägare fortfarande är den bästa möjligheten man har att faktiskt göra skillnad som investerare så länge det handlar om investeringar i likvida tillgångar med marknadsmässiga avkastningskrav. Genom en kombination av dialog och påtryckningar kan man få bolagen att utveckla sina verksamheter.

IEA:s färdplan för att nå temperaturmålen kräver att företagen ställer om snabbt. Något som bara kan uppnås om investerare är tydliga i sina krav.

"Därför vill vi uppmana stora kapitalägare att inte lämna utsläppsbolagen utan att samarbeta för att bli en stark förändringskraft. Tillsammans kan vi få bolagen att ta fram trovärdiga omställningsplaner och bli bättre rustade för framtiden och därmed bättre investeringar. När politikerna enas om att göra nödvändiga policyreformer, ska våra bolag vara väl förberedda", avslutar Gröttheim och Florén.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER