Bildkälla: Stockfoto

Simplicity Likviditet minskade 0,08 procent i september - låg aktivitet på primärmarknaden

Fonden Simplicity Likviditet minskade 0,08 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,46 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

September var en ovanlig händelserik månad med fokus på stigande risker och en vikande framtidstro.

I Storbritannien presenterade den nya premiärministern Liz Truss ett stort reformpaket med stora skattesänkningar som inte mottogs väl från marknaden. Detta då åtgärderna tros spä på den redan höga inflationen. Räntan på brittiska statsobligationer steg kraftigt och pundet sjönk kraftigt. Den negativa utvecklingen mildrades däremot något efter att Bank of England meddelat att de inleder ett återköpsprogram samt senarelägger ett antal penningpolitiska åtstramningsåtgärder.

Europa plågas vidare av de höga energipriserna som tynger både bolagens resultat och pressar hushållens konsumtionsutrymme. Under månaden kom ECB, Fed och Riksbanken alla med räntehöjningar.

Även kreditmarknaden utvecklades svagt under september.

"Kreditspreadarna för High Yield-bolag är i många fall över 6 procent för närvarande, vilket skall läggas på toppen av en fast eller rörlig referensränta. I den svenska marknaden används i princip alltid tre månaders Stibor som referensränta för FRN-obligationer och då denna för närvarande ligger runt 1,75 procent innebär detta att räntan på denna typ av obligationer ofta hamnar på 8 procent och uppåt, vilket i sin tur påverkar prissättningen på nyemissioner. Då detta innebär att många företag anser att det blivit dyrt att finansiera sig i obligationsmarknaden väljer en del att avvakta medan andra refinansierar sina obligationsförfall med hjälp av banklån", skriver förvaltarna. Sammantaget har detta medfört en låg aktivitet på primärmarknaden.

Fastighetsbolaget Corem annonserade under månaden att man planerade återköp av två utomstående obligationer och finansiera återköpet med en ny obligation. Efter att bolaget annonserat nyheten utvecklades marknaden kraftigt negativt vilket fick Corem att dra tillbaka både återköpserbjudandet och nyemissionen.

Simplicity deltog under månaden i ett antal nyemissioner från bland annat SKF, Telia och Nordea.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Intea, Loomis och Telenor med portföljvikter om 1,9, 1,7 respektive 1,4 procent.

Räntedurationen uppgick till 0,20 år, samtidigt uppgick kreditdurationen till 1,06 år.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige största region med 77,2 procent av exponeringen.

Simplicity Likviditet, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,08
Fond i år, förändring i procent-0,46
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER