Bildkälla: Stockfoto

Simplicity Global Corporate Bond minskade 3,58 procent i september - ökat räntedurationen i portföljen

Fonden Simplicity Global Corporate Bond minskade 3,58 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

September var en ovanlig händelserik månad med fokus på stigande risker och en vikande framtidstro.

I Storbritannien presenterade den nya premiärministern Liz Truss ett stort reformpaket med stora skattesänkningar som inte mottogs väl från marknaden. Detta då åtgärderna tros spä på den redan höga inflationen. Räntan på brittiska statsobligationer steg kraftigt och pundet sjönk kraftigt. Den negativa utvecklingen mildrades däremot något efter att Bank of England meddelat att de inleder ett återköpsprogram samt senarelägger ett antal penningpolitiska åtstramningsåtgärder.

Europa plågas vidare av de höga energipriserna som tynger både bolagens resultat och pressar hushållens konsumtionsutrymme. Under månaden kom ECB, Fed och Riksbanken alla med räntehöjningar.

Även kreditmarknaden utvecklades svagt under september.

"Kreditspreadarna för High Yield-bolag är i många fall över 6 procent för närvarande, vilket skall läggas på toppen av en fast eller rörlig referensränta. I den svenska marknaden används i princip alltid tre månaders Stibor som referensränta för FRN-obligationer och då denna för närvarande ligger runt 1,75 procent innebär detta att räntan på denna typ av obligationer ofta hamnar på 8 procent och uppåt, vilket i sin tur påverkar prissättningen på nyemissioner. Då detta innebär att många företag anser att det blivit dyrt att finansiera sig i obligationsmarknaden väljer en del att avvakta medan andra refinansierar sina obligationsförfall med hjälp av banklån", skriver förvaltarna. Sammantaget har detta medfört en låg aktivitet på primärmarknaden.

Förvaltarna har under månaden valt att öka räntedurationen något på grund av att de amerikanska långräntorna stigit till högre nivåer vilket gjort det motiverat att ta en del ränterisk i amerikanska dollar.

Ränte- och kreditdurationen uppgick till 2,14 respektive 3,12 år.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Dell, 4Finance och Telefonica med portföljvikter om 2,1, 1,8 respektive 1,6 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA, Sverige och Nederländerna största regionerna med 18,7, 11,5 respektive 7,7 procent av fondens allokerade kapital.

Simplicity Global Corporate Bond, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,58
Fond i år, förändring i procent-10,68
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER