Bildkälla: Stockfoto

Goldman Sachs India Equity Portfolio ökade 7,37 procent i augusti - positiva bidrag från finans och fastigheter

Fonden Goldman Sachs India Equity Portfolio OC Acc steg 7,37 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,79 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,17 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens relativa avkastning gynnades under månaden av sin exponering mot finans och fastigheter. Samtidigt missgynnades fonden av exponeringen mot allmännytta och informationsteknologi.

Överviktspositionen i Grindwell Norton inom industrisektorn var den största relativa bidragsgivaren under månaden. Bolaget rapporterade en stark omsättningstillväxt på 41 procent på årsbasis. Förvaltaren menar att Grindwell Norton konsekvent rapporterat starka resultat och positiva kassaflöden över lång tid oavsett marknadsklimat på grund av sin diversifierade portfölj.

Infosys var det största sänket under månaden. Tillsammans med en bred nedgång för IT-sektorn i Indien föll bolagets aktie. Utöver det signalerade man också för stigande personalkostnader.

Förvaltaren menar att man fortsatt ser intressanta investeringsmöjligheter i Indien ur ett bottom up-perspektiv. Ytterligare faktorer som exempelvis starka makroekonomiska förhållanden och politisk stabilitet ger förvaltaren ökad tro på den indiska marknaden.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet ICICI Bank, Infosys och Reliance Industries med portföljvikter på 7,4, 7,0 respektive 4,2 procent.

Störst sektorallokering hade fonden vid tidpunkten mot finans, informationsteknik och sällanköpsvaror med exponeringar om 25,0, 14,9 respektive 12,5 procent.

GS India Equity Portfolio OC Acc, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent7,37
Index MM, förändring i procent8,79
Fond i år, förändring i procent2,17
Index i år, förändring i procent11,90
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER