Bildkälla: Stockfoto

HealthInvest Alpha Fund minskade 1,3 procent i september - ökar position i Bristol-Myers Squibb och Gilead Sciences

Fonden HealthInvest Alpha Fund minskade 1,3 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 14,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders Hallberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att många investerare tror att FED:s räntehöjningar går mot sitt slut. Det är något som förvaltaren finner osannolikt eftersom inflationen är cirka 9 procent och FED:s kortränta uppgår till drygt 3 procent.

"Den höga inflationen borde rimligen innebära fortsatta problem för högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället skall man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvest Alpha Funds förvaltning" skriver förvaltaren.

Under september ökade fonden sina positioner i läkemedelsbolagen Bristol-Myers Squibb och Gilead Sciences. Enligt förvaltaren är båda företagen attraktivt värderade och har solida vinstutsikter.

Vid månadens slut hade fonden 24 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 12 procent av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 88 procent.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att de är bekväma med fondens innehav och tror att värderingen om 12,5 gånger fritt kassaflöde samt fondens höga förväntade kassaflödestillväxt bådar gott inför framtiden.

Största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Dedicare, Utah Medical Products och Bristol-Myers Squibb med portföljvikter om 7,0, 6,9 respektive 6,5 procent.

Fondens exponering mot USA och Europa uppgick till 44 respektive 36 procent.
HealthInvest Alpha Fund, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,3
Index MM, förändring i procent-3,4
Fond i år, förändring i procent5,7
Index i år, förändring i procent-14,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER