Bildkälla: Stockfoto

Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity minskade 2,67 procent i augusti

Fonden Goldman Sachs Global Small Cap Core EquityOC Snap SEK Acc minskade 2,67 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,98 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,04 procent och är därmed bättre än index som har minskat 18,21 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Exponeringen mot hälsosektorn bidrog negativt till relativavkastningen i augusti. Framförallt då fondens övervikt inom bioteknik missgynnade avkastningen.

I den positiva vågskålen fanns materialsektorn där övervikten mot kemikalieindustrin bidrog särskilt starkt.

Det största negativa enskilda bidraget kom från fondens övervikt i Perficient. Samtidigt gynnades relativavkastningen av övervikten i D/S Norden.

Gällande den geografiska exponeringen bidrog övervikten mot USA negativt samtidigt som undervikten mot Storbritannien gynnade fondens relativa avkastning.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Molina Healthcare, CF Industries Holdings och Life Storage med portföljvikter om 1,2, 1,1 respektive 1,1 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden 501 enskilda innehav och de tio största stod för 10 procent av totala allokeringen.

Fonden var till stor del exponerad mot Nordamerika dit 71,9 procent av portföljen var allokerad.

GS Glbl Sm Cap Core Eq OC Snap SEK Acc, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,67
Index MM, förändring i procent-2,98
Fond i år, förändring i procent-16,04
Index i år, förändring i procent-18,21
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER