Bildkälla: Stockfoto

Sensor Sverige Select minskade 3,6 procent i september - turbulent månad för Truecaller

Fonden Sensor Sverige Select minskade 3,6 procent i september, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också minskade 3,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Stefan Olofsson, Ulf Öster och Stefan Ahlfeldt.

Initialt skriver förvaltarna att september fortsatte att drivas av rädsla för stigande inflation, aggressiva uttalanden från centralbankerna i kombination med rädsla för recession. Något som även gav utslag på marknaden var att flera bolag vinstvarnade, framförallt bolag med inriktning mot konsumentmarknaden.

"Vår uppfattning är att konsumenterna kommer bli än mer försiktiga med sin konsumtion framledes med tanke på att vintern borde leda till än högre elpriser och att de höjda räntorna för bolån blir mer uppenbara för konsumenterna", skriver förvaltarna.

Fortsättningsvis har det varit en turbulent månad för fondens innehav där man lyfter fram Truecaller.

"Det har dels varit en hel del skriverier om att Indien som är bolagets största marknad kommer att införa hårdare regler angående spam med mera i landet, vilket skulle kunna begränsa bolagets marknad i Indien och dels har den kända blankningsspeciallisten Viceroy Research meddelat att de blankat aktien".

Förvaltarna menar att Truecaller bemött Viceroys anklagelser på ett trovärdigt sätt. Samtidigt förväntar man sig att Viceroy kommer presentera ytterligare negativa uppgifter om bolaget.

Under månaden var det främst de räntebärande innehaven samt Evolution som bidrog positivt. I den negativa vågskålen fanns bland annat aktieinnehaven Truecaller, Cibus och Balder.

Gällande aktiviteten i fonden har förvaltarna köpt obligationer i NCC samt en FRN utgiven av Bellman Group.

Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden var 48 procent vid månadsskiftet. Andelen räntebärande värdepapper uppgick till 21 procent och andelen likvida medel uppgick till 31 procent.

De största innehaven i fondens aktieportfölj vid månadsskiftet var Investor, Nordea och Astra Zeneca med portföljvikter om 9,1, 8,0 respektive 6,8 procent.

Sensor Sverige Select, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,6
Index MM, förändring i procent-3,6
Fond i år, förändring i procent-15,2
Index i år, förändring i procent-16,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER