Bildkälla: Stockfoto

Espiria 60 A minskade 4,7 procent i september - högre marknadsräntor och stigande riskpremier missgynnade

Fonden Espiria 60 A minskade 4,7 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 14,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att kapitalmarknaderna har under september prissatt ett dystert konjunkturscenario med högre ränta och sämre intjäning.

Förvaltarna skriver även att de är oklart när man kommer ur den negativa fasen men de ser att jämförelsetalen för inflationen i årstakt kommer förbättras under 2023.

"Det finns all anledning att utifrån ett värderingsperspektiv bli mer optimistiskt givet att de geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina inte förvärras. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high­-yield obligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv", skriver förvaltarna.

Portföljens negativa utveckling under månaden beskrivs av förvaltarna som en följd av högre marknadsräntor och stigande riskpremium. Effekten begränsades dock av att innehaven i genomsnitt har korta löptider.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Heimstaden Bostad, Microsoft och Stadshypotek med portföljvikter på 3,7, 3,0 respektive 2,6 procent.

Portföljens tillgångsfördelning var vid månadsskiftet följande, aktier stod för 59,5 procent av fördelningen medan räntebärande tillgångar stod för 36,0 procent, kassa för 3,3 procent och övriga poster för 1,1 procent.

Vad gäller sektorallokeringen var det störst fördelning mot teknologi följt av sjukvård och finans.
Espiria 60 A, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-4,7
Index MM, förändring i procent-4,5
Fond i år, förändring i procent-12,0
Index i år, förändring i procent-14,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER