Bildkälla: Stockfoto

Espiria 30 minskade 2,4 procent i september - attraktiva värderingar på medellång sikt

Fonden Espiria 30 A minskade 2,4 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Jakob Wikander, Huizi Zeng och Stefan Pari.

Inledningsvis skriver förvaltarna att kapitalmarknaderna har under september prissatt ett dystert konjunkturscenario med högre ränta och sämre intjäning.

Förvaltarna skriver även att de är oklart när man kommer ur den negativa fasen men de ser att jämförelsetalen för inflationen i årstakt kommer förbättras under 2023.

"Det finns all anledning att utifrån ett värderingsperspektiv bli mer optimistiskt givet att de geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina inte förvärras. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high­-yield obligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv", skriver förvaltarna.

Gällande portföljaktiviteten har man i slutet av september köpt en senior icke-säkerställd obligation utgiven av Intrum, till ett attraktivt pris med 9 procents ränta per år.

"Intrum grundades 1923 och är branschledare inom kredithantering och investeringar i portföljer med förfallna skulder i de 24 europeiska länder där de är verksamma i. Genom att på ett effektivt sätt återvinna skuldportföljer stärks kapitalmarknadens funktion när banker ges möjlighet att avlasta sina balansräkningar på förfallna konsumentkrediter" skriver förvaltarna.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet obligationer i Danske Hypotek, Heimstaden Bostad och Open Infra med portföljvikter på 4,7, 4,6 respektive 3,4 procent.

Portföljens tillgångsfördelning var vid månadsskiftet enligt följande, räntebärande tillgångar stod för 67,2 procent av tillgångarna, samtidigt som aktier stod för 27,1 procent, kassa för 2,9 procent och övriga poster 2,7 procent.

Vad gäller fondens sektorallokering, hade man störst vikt mot teknologi, följt av hälsovård och finans.

Espiria 30 A, %september, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,4
Index MM, förändring i procent-2,9
Fond i år, förändring i procent-7,4
Index i år, förändring i procent-10,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER