Bildkälla: Stockfoto

Captor Aster Global Credit ökade 3,2 procent i oktober - stabiliserad räntemarknad

Fonden Captor Aster Global Credit steg 3,2 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att räntemarknaden stabiliserades under oktober.

"En bidragande orsak till det relativa lugnet kan vara att varken Riksbanken eller dess amerikanska motsvarighet gjort några justeringar av styrräntan under oktober. ECB höjde i slutet på månaden sin styrränta med 0,75 procentenheter, men då detta var i det lägre spannet av inprisade höjningar togs även det emot med ro på marknaden", skriver förvaltarna.

Den svenska tioåriga swapräntan gick från 3,16 till 3,09 procent under månaden. Den svenska ekonomin är enligt förvaltarna tudelat med historiskt pessimistiska hushåll och rekordhöga vinster från bolagens kvartalsrapporter gällande det tredje kvartalet.

Stigande aktiekurser under oktober speglade sig i lägre kreditspreadar. Europeiskt index har gått från cirka 135 till 113 baspunkter och amerikanskt index har gått från 106 till 89 baspunkter.

Den sektorn i Europa som utvecklades starkast var finanssektorn medan den svagaste var dagligvaror. I USA utvecklades sällanköpsvaror starkt medan kommunikation gick svagt.

Fondens duration uppgick vid månadsskiftet 9,94 år. Kreditdurationen uppgick till 9,2 år.

De största emittenterna i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nordea, Sveriges Säkerställda Obligationer och Stadshypotek med exponeringar om 17,8, 17,2 respektive 19,9 procent.Captor Aster Global Credit, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent3,2
Fond i år, förändring i procent-21,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER