Bildkälla: Stockfoto

Captor Aster Global Credit Short Term ökade 1,2 procent i oktober - stabiliserad räntemarknad

Fonden Captor Aster Global Credit Short Term steg 1,2 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att räntemarknaden stabiliserades under oktober.

Tre månaders stibor-ränta gick från 1,72 till 2,07 procent under månaden vilket var i linje med marknadens prognoser. Riksbankens styrränta förväntas nå sin topp under hösten 2023 med en högsta ränta på cirka 3,2 procent.

"En bidragande orsak till det relativa lugnet kan vara att varken Riksbanken eller dess amerikanska motsvarighet gjort några justeringar av styrräntan under oktober. ECB höjde i slutet på månaden sin styrränta med 0,75 procentenheter, men då detta var i det lägre spannet av inprisade höjningar togs även det emot med ro på marknaden", skriver förvaltarna.

Den svenska ekonomin är enligt förvaltarna tudelat med historiskt pessimistiska hushåll och rekordhöga vinster från bolagens kvartalsrapporter gällande det tredje kvartalet.

Stigande aktiekurser under oktober speglade sig i lägre kreditspreadar. Europeiskt index har gått från cirka 135 till 113 baspunkter och amerikanskt index har gått från 106 till 89 baspunkter.

Den sektor i Europa som utvecklades starkast var finanssektorn medan den svagaste sektorn var dagligvaror. I USA utvecklades sällanköpsvaror starkt medan kommunikation gick svagt.

Fondens duration uppgick till 0,31 år. Kreditdurationen i fonden uppgick till 4,55 år.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var SEB, Swedbank Hypotek och svenska statsobligationer med exponeringar om 15,6, 15,4 respektive 15,2 procent.

De största emittenterna i fonden var Swedbank Hypotek, Nordea Hypotek och Stadshypotek med exponeringar om 17,3, 17,1 respektive 16,9 procent.

Captor Aster Global Credit Short Term, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent1,2
Fond i år, förändring i procent0,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER