Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF Global Cities ökade 1,8 procent i oktober - Keppel DC nytt innehav

Fonden Schroder ISF Global Cities steg 1,8 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 31,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 27,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Tom Walker och Hugo Machin.

Inledningsvis skriver förvaltarna att oktober var en svag månad för fonden på grund av både makro- och mikroekonomiska faktorer.

På makronivå var inflationen ett fortsatt orosmoment som även spädde på oron kring framtida räntehöjningar. På mikronivå var det istället det faktum att en majoritet av bolagen inte hade lika positiva kommentarer från ledningen under denna rapportperiod som under förra.

Förvaringssektorn såg en minskning av tillväxten på inflyttningar tillsammans med högre kostnader. Däremot såg detaljhandeln samtidigt en ökad beläggning.

Lägenhetssektorn såg en minskad uthyrningstillväxt men rapporterade stabil uthyrning och lyckades också föra vidare kostnader till hyresgäster.

Kontorssektorn fortsätter att kämpa mot den minskade efterfrågan till följd av utvecklingen av en ökad grad av arbete hemifrån.

Gällande fondens portföljaktivitet under månaden ökade man exponeringen mot VGP och Segro baserat på attraktiva värderingar. Vidare minskade fonden sin exponering mot Kilroy på grund av deras försämrade utsikter gällande kontorsexponering på den amerikanska västkusten.

Keppel DC är nytt innehav i portföljen som möjliggör en attraktiv ingångspunkt i datacentersektorn.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Extra Space Storage, Rexford och Equinix med portföljvikter om 5,5, 5,0 respektive 4,8 procent.

Klart störst exponering hade fonden mot USA med en portföljvikt om 65,2 procent.
Schroder ISF Global Cities, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent1,8
Index MM, förändring i procent3,0
Fond i år, förändring i procent-31,1
Index i år, förändring i procent-27,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER