Bildkälla: Stockfoto

Amundi sänker hållbarhetsbetyget för 100 fonder - Reuters

Kapitalförvaltaren Amundi sänker hållbarhetsbetyget för 100 fonder som tillsammans förvaltar 45 miljarder euro, från artikel-9 till artikel-8. Det skriver Reuters.

Nedgraderingen kommer då nya rapporteringskrav införs vid årsskiftet enligt EU:s disclosureförordning, SFDR. Från och med den första januari 2023 kommer kapitalförvaltare att behöva definiera sina hållbarhetsmål i den information man lämnar till sina kunder.

Amundi meddelade under tisdagen att man planerar att omklassificera nästan alla sina fonder som faller under EU:s disclosureförordning, SFDR, från artikel 9 till artikel 8-fonder.

"Vår tolkning av förordningen, enligt vissa tillsynsmyndigheters ståndpunkt, är att för att vara artikel-9 måste du vara 100 procent hållbart investerad", menar Jean-Jacques Barberis, chef för institutionella- och företagskunder samt ESG på Amundi.

"SFDR har introducerat ett nytt element där du behöver definiera hur stor andel av din investering som anses vara hållbar enligt en metod som inte är helt harmoniserad", tillade Barberis.

Amundi menar att i och med omklassificeringen tar man ett förebyggande beslut med tanke på utvecklingen av regleringarna. Däremot betonar man att man inte ifrågasätter fondernas hållbarhetskaraktär.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER