Bildkälla: Stockfoto

Fidelity Global Focus ökade 4,4 procent i oktober - störst övervikt mot Berkshire Hathaway

Fonden Fidelity Global Focus A-Acc-USD steg 4,4 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 21,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Gällande fondens geografiska exponering var USA överlägset största region med 66,5 procent. Därefter följde Frankrike med en exponering om 4,3 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var informationsteknik, finans och industri med exponeringar om 24,3, 21,6 respektive 10,0 procent.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Berkshire Hathaway med portföljvikter om 5,4, 5,2 respektive 4,4 procent.

De största överviktspositionerna i fonden var Berkshire Hathaway, Alphabet och Gallagher & Co med övervikter om 3,7, 3,2 respektive 3,0 procent. Den största undervikten hade fonden i Apple där undervikten uppgick till 2,8 procent.

De tio största innehaven i fonden stod för 34,0 procent av det totala förvaltade kapitalet. För index låg motsvarande siffra på 16,4 procent.

Fidelity Global Focus A-Acc-USD, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent4,4
Index MM, förändring i procent6,0
Fond i år, förändring i procent-23,0
Index i år, förändring i procent-21,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER