Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF Global Climate Change Equity ökade 4,7 procent i oktober - stor övervikt mot industrisektorn

Fonden Schroder ISF Global Climate Change Equity steg 4,7 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 29,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 21,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De största sektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri, informationsteknik och sällanköpsvaror med exponeringar om 31,3, 25,3 respektive 11,7 procent.

Fonden hade en rejäl övervikt mot index gällande industrisektorn där index endast hade en exponering på 9,8 procent mot sektorn.

Gällande fondens geografiska exponering var USA största region med 47,3 procent. Fonden hade däremot en undervikt mot regionen jämfört med index som hade en exponering mot USA på 64,2 procent. För fonden följde därefter Japan och Tyskland med exponeringar om 9,6 respektive 5,3 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Texas Instruments och Alphabet med portföljvikter om 4,9, 3,8 respektive 3,7 procent.

Schroder ISF Global Climate Change Equity, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent4,7
Index MM, förändring i procent6,0
Fond i år, förändring i procent-29,2
Index i år, förändring i procent-21,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER