Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF Global Energy Transition ökade 7,1 procent i oktober - övervikt mot Europa

Fonden Schroder ISF Global Energy Transition steg 7,1 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Industrisektorn var den sektor med störst exponering i fonden med 31,1 procent, vilket kan jämföras med index som hade en vikt på 20,8 procent mot sektorn.

Näst största sektor var informationsteknik med 24,2 procent av exponeringen. Index hade en exponering på 36,6 procent mot IT-sektorn.

Gällande fondens geografiska allokering hade fonden störst exponering mot USA på 26,8 procent. Därefter följde Frankrike och Sydkorea med exponeringar om 15,1 respektive 9,1 procent. Fonden hade en stor undervikt mot USA men en större övervikt både mot Sydkorea och Frankrike.

Exponeringen mot Europa uppgick till 44,9 procent medan jämförelseindexets exponering mot regionen uppgick till 32,6 procent.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Vestas Wind Systems, Solaredge Technologies och Samsung SDI med exponeringar om 6,8, 5,0 respektive 4,6 procent.


Schroder ISF Global Energy Transition, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent7,1
Index MM, förändring i procent1,3
Fond i år, förändring i procent-13,5
Index i år, förändring i procent-11,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER