Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity ökade 8,5 procent i oktober - stark återhämtning efter positiva centralbankssignaler

Fonden Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity steg 8,5 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 8,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 20,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Robert Kaynor.

Marknaden återhämtade sig ordentligt i oktober då FED kom med något mer duvaktiga signaler gällande sin räntehöjningscykel.

Gällande sektorallokeringen bidrog fondens exponering mot industri och undervikten mot fastigheter negativt under månaden.

Inom industrisektorn kom negativa bidrag från bland annat Envista och ASGN som båda förvarnade om att nästa år kan bli än mer utmanande. Övriga negativa bidrag kom bland annat från ICU Medical och Enhabit.

De mest positiva bidragen kom från finans, hälsovård och energi.

Positiva bidragsgivare under månaden var bland annat Heritage Financial, Chefs Warehouse, Matador Resources, Permian Resources och Solaris.

Den sektor med störst exponering i fonden var industrisektorn. Portföljexponeringen uppgick till 22,7 procent. Därefter följde finans och informationsteknik med exponeringar om 17,3 respektive 17,2 procent. Fonden hade en övervikt mot alla tre sektorer jämfört med index.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet IDEX, Assurant och Amdocs med portföljvikter om 2,1, 1,9 respektive 1,8 procent.

Fondens likvida tillgångar uppgick vid månadsskiftet till 3,5 procent.

Förutom exponeringen mot USA hade fonden en mindre exponering mot Storbritannien, Indien, Bermuda och Thailand.

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent8,5
Index MM, förändring i procent8,3
Fond i år, förändring i procent-15,1
Index i år, förändring i procent-20,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER