Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF Asian Smaller Companies minskade 2,2 procent i oktober - störst exponering mot Indien

Fonden Schroder ISF Asian Smaller Companies A minskade 2,2 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 27,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 28,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var informationsteknik, sällanköpsvaror och industri med exponeringar om 20,3, 20,3 respektive 18,3 procent. Fonden hade en övervikt mot samtliga tre sektorer jämfört med index.

Gällande den geografiska allokeringen var Indien, Taiwan och Hongkong de största marknaderna i fonden med exponeringar om 25,4, 19,1 respektive 14,5 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Wilcon Depot, Venture Corp och Apollo Hospitals Enterprise med exponeringar om 2,8, 2,8 respektive 2,5 procent.

Schroder ISF Asian Smaller Companies A, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,2
Index MM, förändring i procent-3,3
Fond i år, förändring i procent-27,0
Index i år, förändring i procent-28,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER