Bildkälla: Stockfoto

Simplicity High Yield ökade 1,38 procent i november - utvecklingen präglades av nyhetsflödet

Fonden Simplicity High Yield steg 1,38 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,91 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

Inledningsvis skriver förvaltarna att november var en händelserik månad där marknaderna följde utvecklingen av nyhetsflödet.

Kina införde nya restriktioner i samband med en ökad spridning av covid-19 i landet, vilket följts av stora demonstrationer i landet. Samtidigt har allt fler bolag börjat omvärdera Kina som både produktionsland och marknad.

"I slutet av månaden gjordes dock vissa uttalanden som ökade förhoppningarna om lättnader av den hårdföra covidstrategin, något som togs emot positivt av marknaderna", skriver förvaltarna.

Den amerikanska inflationsstatistiken kom in lägre än väntat, något marknaden reagerade positivt på. De flesta bedömare menar att det kommer komma fler räntehöjningar från FED men att åtstramningstakten kan komma att minska framöver.

Under månaden höjde Riksbanken styrräntan med 0,75 procentenheter efter att de svenska inflationssiffrorna kommit in svagare än väntat, även om inflationstakten sjönk i oktober jämfört med månaden innan. Riksbanken planerar även att minska sitt värdepappersinnehav under nästa år för att förstärka den penningpolitiska åtstramningen. Inflationen sjönk med anledning av sjunkande energipriser samtidigt som den underliggande inflationen var högre än väntat, något som fick de svenska obligationsräntorna att öka.

Gällande kreditmarknaden höll den starka trenden i sig där kreditspreadarna fortsatte att sjunka.

"Förutom förhoppningar om minskade penningpolitiska åtstramningar kan det positiva sentimentet också förklaras av att nivåerna på yielderna åter blivit så attraktiva att investerare söker sig tillbaka till marknaden", skriver förvaltarna.

Primärmarknadsaktiviteten ökade från låga nivåer där Simplicity bland annat deltog i emissioner i Metso Outotec, Electrolux och Telefonica.

Ränte- och kreditdurationen uppgick till 1,21 respektive 2,80 år.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Bewi, VEF och Romanov med portföljvikter om 2,5, 2,3 respektive 2,2 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige, Norge och Danmark största regionerna med 38,2, 13,5 respektive 6,3 procent av fondens allokerade kapital.

Simplicity High Yield, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent1,38
Fond i år, förändring i procent-6,91
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER