Bildkälla: Stockfoto

Simplicity Småbolag Sverige ökade 4,7 procent i november - stark rapport från New Wave

Fonden Simplicity Småbolag Sverige steg 4,7 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 28,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Initialt skriver förvaltaren att den amerikanska inflationsstatistiken kom in något lägre än förväntat vilket fick aktiemarknaden att stiga kraftigt.

Flera centralbanker börjar bli allt mer försiktiga i sin kommunikation gällande räntehöjningar, motiverat av att ekonomin ser ut att försvagas och därmed minskar också inflationstrycket.

"Kanske blir nu centralbankscheferna mer försiktiga när de märker att ytterligare höjningar har en marginellt för svag effekt. Aktier står därmed inför en intressant vinter där balansen mellan konjunktur och inflationstryck blir mer intressant och där en försvagning i ekonomin inte nödvändigtvis behöver vara negativt för aktiekurserna", skriver förvaltaren.

En minskad oro för räntehöjningar innebar att fastighetsbolagen steg under månaden. Flera bolag har börjat reducera sin belåning på olika sätt. SBB sålde tillgångar, Balder genomförde återköp av obligationer och Castellum ställde in utdelningen.

Förvaltaren lyfter Lundin Gold som steg kraftigt under månaden efter att man gjort positiva borresultat i en gruva i Ecuador. Även branschkollegorna Boliden och SSAB gynnades efter att marknaden fått upp hoppet om lättade restriktioner i Kina.

Forskningsbolaget Bioarctic steg kraftigt på beviljat patent i USA och New Wave rusade på stark rapport som slog förväntningarna.

Utöver de nämnda bolagen så bidrog även Hufvudstaden och SKF positivt till fondens utveckling. I den negativa vågskålen återfanns Studsvik, Karnov, Orrön Energy, Hexatronic och Securitas.

Gällande aktiviteten i fonden ökade man sina positioner i Securitas, Beijer, SBB, Hufvudstaden och Avanza. Samtidigt som man minskade i Axfood, Sobi och Hexatronic samt avyttrade innehaven i Coor och Hoist Finance.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Trelleborg, SKF och Autoliv med portföljvikter om 4,4, 4,2 respektive 4,1 procent.

Simplicity Småbolag Sverige, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent4,7
Fond i år, förändring i procent-28,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER