Bildkälla: Stockfoto

Simplicity Fastigheter ökade 7,8 procent i november - minskad ränteoro gynnade fastighetsbranschen

Fonden Simplicity Fastigheter steg 7,8 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 44,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Henrik Tingstorp.

Initialt skriver förvaltaren att den amerikanska inflationsstatistiken kom in något lägre än förväntat vilket fick aktiemarknaden att stiga kraftigt.

Flera centralbanker börjar bli allt mer försiktiga i sin kommunikation gällande räntehöjningar, motiverat av att ekonomin ser ut att försvagas och därmed minskar också inflationstrycket.

"Kanske blir nu centralbankscheferna mer försiktiga när de märker att ytterligare höjningar har en marginellt för svag effekt. Aktier står därmed inför en intressant vinter där balansen mellan konjunktur och inflationstryck blir mer intressant och där en försvagning i ekonomin inte nödvändigtvis behöver vara negativt för aktiekurserna", skriver förvaltaren.

En minskad oro för räntehöjningar innebar att fastighetsbolagen steg under månaden. Flera bolag har börjat reducera sin belåning på olika sätt. SBB sålde tillgångar, Balder genomförde återköp av obligationer och Castellum ställde in utdelningen.

Under månaden gynnades fonden främst av SBB, Sagax, Balder, Platzer och Atrium Ljungberg. Störst negativ påverkan kom från Pandox, K-Fastigheter, Cibus, Catena och Nivika.

Under månaden ökade man sina positioner i SBB, Corem, Nyfosa, K-Fastigheter och Cibus. Samtidigt minskade man innehaven i Diös, Castellum, Pandox, Brinova och Kojamo.

Vid månadsskiftet var Balder, Sagax och SBB de största innehaven i fondens portfölj med vikter om 8,1, 7,9 respektive 7,6 procent.

Simplicity Fastigheter, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent7,8
Fond i år, förändring i procent-44,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER