Bildkälla: Stockfoto

Jupiter Gold & Silver ökade 4,7 procent i december - stark utveckling under Q4

Fonden Jupiter Gold & Silver steg 4,7 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,2 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 12,7 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ned Naylor-Leyland och Chris Mahoney.

Under det fjärde kvartalet steg fonden med 23,3 procent, vilket var bättre än index som steg 15,4 procent under samma period.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaden varken prisat in att FED stoppar sina räntehöjningar under 2023 eller att man höjer räntan till närmare 6 än 5 procent. Detta är något som oroar förvaltarna något då det liknar hur investerare betedde sig under tidiga 2008.

Förvaltarna tror samtidigt att det kommer vara fallande tillgångspriser eller instabilitet i det finansiella systemet som kommer vara det som får FED att bli mer duvaktiga istället för av svagare ekonomisk data.

Centralbankerna har under det fjärde kvartalet köpt guld i den snabbaste takten sedan 1960-talet. Förvaltarna ser däremot inte köpen som en överraskning eftersom dollarsystemet försvagats. Även om detta inte har någon stark kortsiktig effekt på guldpriset menar förvaltarna att detta skickar en tydlig signal till den bredare marknaden.

När det gäller fondens utveckling under det fjärde kvartalet har man varit tvungna att minskat allokeringen i De Grey på grund av den relativa utvecklingen som gjort att man nått största tillåtna procentuella allokering.

Agnico Eagle, Hecla Mining och Northern Star utvecklades starkt under kvartalet. Hecla har skiftat sin strategi mot att bli mer hållbara och de har fått en mer stabil gruvproduktion tack vare en innovativ förändring i sitt sprängningsarbete vilket har förbättrat produktiviteten.

Gällande portföljaktiviteten har man endast tagit in ett nytt bolag under kvartalet i form av Lundin-bolaget NGEX. Samtidigt har man avyttrat hela sitt innehav i Novagold och minskat i Silver Lake.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att de är oroliga över kommande kvartal och hur FED väljer att agera. De ser däremot positivt på den stigande efterfrågan av ädelmetaller som drivs av att centralbanker öppet köper guld och behovet av silver ökar inom teknik och greentech-industrin.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet De Grey Mining, Sprott Physical Silver Trust och Sprott Physical Gold Trust med portföljvikter om 8,9, 7,7 respektive 6,8 procent.
Jupiter Gold & Silver, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent4,7
Index MM, förändring i procent3,2
Fond helår, förändring i procent-12,7
Index helår, förändring i procent-6,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER