Bildkälla: Stockfoto

Jupiter Global Value ökade 17,5 procent under det fjärde kvartalet - undervikt mot USA bidrog positivt

Fonden Jupiter Global Value steg 17,5 procent under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 9,8 procent. Under det gångna helåret steg fonden 4,0 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 18,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Ben Whitmore och Dermot Murphy.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaden steg kraftigt under årets fjärde kvartal följt efter stora försäljningsvolymer i augusti och september. En försvagad amerikansk dollar och att lättade covid-restriktioner i Kina gav marknaden viss optimism.

Under kvartalet höjde FED, ECB och BoE alla sina styrräntor med 1,25 procent. Förvaltarna menar att det finns det tecken på att den ekonomiska tillväxten avtar vilket minskar trycket på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan bana vägen för en mindre aggressiv finanspolitik.

Positiva bidragsgivare till fonden under kvartalet var bland annat AIB, Coca Cola, Icecek, Covestro och Kyndryl. Även undervikten mot den amerikanska marknaden bidrog positivt.

I den negativa vågskålen fanns Banco Do Brasil, M Dias Branco och TP ICAP.

Under kvartalet genomfördes inga större portföljförändringar.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att de tror det är en fortsatt lång väg tills att aktiemarknaden är tillbaka till det normala, de menar att aktiemarknaden fortfarande är relativt dyr jämfört med det historiska snittet. De lyfter skillnaden i värdering mellan bolag med låga och höga värderingar som något problematiskt eftersom gapet har gått från att vara på rekordnivåer till att minska och nu vara på nivåer som sågs innan internetbubblan år 2000.

Per den sista december var de största innehaven i fondens portfölj Swire Pacific, AIB Group och Standard Chartered med portföljvikter om 3,8, 3,7 respektive 3,4 procent.

Jupiter Global Value, %december, 2022
Fond Q4, förändring i procent17,5
Index Q4, förändring i procent9,8
Fond helår, förändring i procent4,0
Index helår, förändring i procent-18,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER