Bildkälla: Stockfoto

Jupiter Pan European Smaller Companies ökade 15,5 procent under Q4 - positiva bidrag från Elis, Somfy och Comet

Fonden Jupiter Pan European Smaller Companies steg 15,5 procent i under årets sista kvartal, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 10,4 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 29,8 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 23,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Mark Heslop och Phil MaCartney.

Det fjärde kvartalet var ett positivt kvartal för europeiska aktier då inflationen kom in lägre än väntat och förvaltarna tror att inflationen nu kan ha toppat. FED och ECB förblir däremot hökaktiga då de signalerat att de kommer fortsätta sina räntehöjningar under 2023.

Fonden överavkastade mot sitt jämförelseindex under kvartalet och positiv avkastning kom bland annat från Elis, Somfy och Comet. På sektornivå gynnades fonden av aktievalen inom hälsovård, industri och teknologi.

I den negativa vågskålen fanns Allfunds, Temenos och Abcam. Negativa sektorbidrag kom från finans och basmaterial.

Gällande portföljaktiviteten valde förvaltarna att ta in Fuchs Petrolub och Rotork i portföljen. Samtidigt skalade man av i flertalet innehav, bland annat GVS, Fluidra och Fineco Bank.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att utsikterna för den europeiska ekonomin ser svag ut. Däremot är de positiva till bolag på den europeiska aktiemarknaden. Om marknaden skiftar fokus från makro till bolagsutveckling ser förvaltarna att kvalitetsbolagen kommer gynnas.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Elis, Comet Holding och Fineco bank med portföljvikter om 4,4, 3,8 respektive 3,6 procent.


Jupiter Pan European Smaller Companies, %december, 2022
Fond Q4, förändring i procent15,5
Index Q4, förändring i procent10,4
Fond helår, förändring i procent-29,8
Index helår, förändring i procent-23,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER