Bildkälla: Stockfoto

Origo Seleqt ökade 5,1 procent i januari - TGS, AOJ och Hanza gynnade avkastningen

Fonden Origo Seleqt C steg 5,1 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Christoffer Ahnemark och Stefan Roos.

Januari såg en uppgång i globala aktier till följ av lägre internationella räntor och stigande förhoppningar om att inflationstoppen är passerad. Den makroekonomiska motvinden verkar lätta och IMF har justerat upp sin globala BNP-prognos.

Världsindex stängde 6,4 procent upp och nordiska småbolag steg 6,7 procent. Tidigare svaga sektorer som fastigheter och sällanköpsvaror återhämtade sig, medan energi tappade på grund av en lättande energikris i Europa.

TGS, Brødrene A&O Johansen (AOJ) och Hanza bidrog positivt till avkastningen medan Biotage påverkade fonden negativt.

Norska TGS steg med nästan 25 procent under januari. Kvartalsrapporten kommer den 9 februari och förvaltarna förväntar sig en bekräftelse på att återhämtningen fortsätter med full kraft.

Laxsektorn fortsatte uppåt efter positiva signaler i norsk media om att den aviserade laxskatten troligtvis kommer sänkas. Förvaltarna räknar med att mäklarhusen får skruva upp sina vinstprognoser framöver, vilket kommer vara ett stöd för aktierna. Förvaltarna skriver att Grieg Seafood därmed har både en kortsiktig omvärderingspotential och en mer långsiktig tillväxtpotential i takt med att bolagets kapacitetsutnyttjande stiger.

Framöver uppges att centralbankerna har mer jobb att göra gällande inflationsbekämpningen. Förvaltarnas bedömning sedan i höstas står fast, det vill säga att avkastningen de kommande 12 till 24 månaderna bör kunna slå det historiska snittet, och att småbolagssegmentet ser mest attraktivt ut.

"Några av våra investeringsteser för 2023 är: en mild global recession väntar, inflationen rasar, medvind från Kina, investeringarna tar fart inom energi och infrastruktur, småbolagen återtar stafettpinnen", skriver förvaltarna.

Fondens fem största innehav var vid månadens slut AQ Group, Brødrene A&O Johansen, Coor, Spar Nord Bank och Bredband2.

Origo Seleqt C, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent5,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER