Bildkälla: Stockfoto

Atlant Multi Strategy ökade 2,6 procent i januari - stabil start på året

Fonden Atlant Multi Strategy steg 2,6 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Förvaltaren menar att de parametrar som kommer att bli absolut mest avgörande för utvecklingen på aktiemarknaderna är den långsiktiga räntenivån och vinstutvecklingen.

Kullberg tror att tiden med extremt låga styr- och marknadsräntor är över och bedömer att om det blir några räntesänkningar under 2023 blir det först under det fjärde kvartalet.

“Mer viktigt är emellertid att vi trots kommande räntesänkningar inte alls tror att långräntorna har någon stor fallhöjd från nuvarande nivåer. En svensk 10-årsränta under 2 procent indikerar att marknaden tror att inflationen snabbt ska falla under 2 procent och hålla sig där under överskådlig tid, med en snabb återgång till ultralåga styrräntor. Det är mycket optimism inprisat i den prediktionen, som vi ser som osannolik, såvida vi inte drabbas av en djup lågkonjunktur”, skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att det återstår att se är om den försämrade köpkraften kommer att slå igenom mot bolagens vinster under året.

"Det blir en spännande fortsättning på börsåret, där vi fortsatt kan se en liten uppsida under första kvartalet och därför behåller vår neutrala till svagt positiva ansats på kort sikt, men är kraftigt negativa på lite längre sikt."

Gällande fondens utveckling skriver förvaltaren att haft en stabil start på året då marknaden utvecklats ungefär som man förväntat sig. Samtliga fonder bidrog med positiv avkastning under månaden förutom Atlant Protect.

Atlant Multi Strategy, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent2,6
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER