Bildkälla: Stockfoto

Atlant Green Tech Metals ökade 13,5 procent i januari - GM går in som ägare i Lithium Americas

Fonden Atlant Green Tech Metals steg 13,5 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Gromark.

"Året inleds med en riktig tjurrusning på marknaden och det blir väl lätt så när de flesta är inställda på att det ska vända ner då recessionen står för dörren. Marknaden spelar nog på en mjuklandning kombinerat med att centralbankerna snart närmar sig toppen i räntehöjningscykeln. Detta förutsätter att inflationen kommer under kontroll", inleder Gromark.

Återöppningen i Kina har också bidragit till ett mer positivt stämningsläge i marknaden trots att det kan leda till att inflationen återigen ökar inom vissa segment.

Vad gäller fondens utveckling, fanns de större bidragsgivarna bland de större litium- och kärnenergibolagen. De främsta bidragen kom under månaden från American Battery Technology, Standard Lithium och Rock Tech Lithium. I den negativa vågskålen fanns istället Kodiak Copper, Canada Nickel och Bergen Carbon Solutions.

“Periodens absolut viktigaste händelse är att General Motors går in som ägare i ett av våra största innehav Lithium Americas (TSX.LAC). Investeringen är en del i GMs strategi för att kunna tillverka elbilar 'made in America' och dra full fördel av de skattelättnader som kom med 'the Inflation Reduction Act'. GM investerar totalt 650 miljoner dollar i LAC och går upp som största ägare med 9,9 procent i bolaget.”

Investeringen kommer att ske i två steg, där den ena halvan sker för att snabba på utvinningen vid Thacker Pass i Nevada och den andra sker efter att LAC delas upp i två bolag om ungefär ett år.

Bolaget kommer således delas upp i en nordamerikansk del och en internationell del för att dra nytta av de statliga stöden för inhemsk produktion i USA. De statliga stöden innebär att bolag som uppfyller kraven kan få upp till 10 procent av produktionskostnaden täckt av den amerikanska staten. Vidare får kunder som köper inhemskt tillverkade elbilar upp till 7500 dollar i skatterabatt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Cameco och Lithium Americas med portföljvikter om 8,2, respektive 7,0 procent.

Atlant Green Tech Metals, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent13,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER