Bildkälla: Stockfoto

Consensus Sverige Select minskade 4,41 procent i maj - förvaltarna tror fortsatt på Calliditas

Fonden Consensus Sverige Select minskade 4,41 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,11 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarna Kristian Witte och Nicklas Bergström.

Inledningsvis presenteras att marknaderna var under press under månaden då centralbankschefers uttalanden fick räntorna att stiga och börsen avslutade månaden på negativa siffror. Det breda svenska indexet föll med 2,9 procent, men är vidare fortfarande upp sedan årsskiftet. Dock konstateras i rapporten att de flesta sektorer och bolag har avkastat negativt och att det breda index lyfts av ett fåtal bolag.

Under maj månad var fondens största bidragsgivare innehaven i Addlife och Munters, medan de negativa bidragen framförallt kom från Sinch och Calliditas.

Under månaden har portföljbolaget Elekta rapporterat en organisk omsättningstillväxt på 10 procent föregående kvartal vilket noteras vara över marknadens förväntade 8 procent. Orderboken ligger på rekordnivåer och det justerade rörelseresultatet var 24 procent högre än marknaden förväntat och marginalen landade på 16,2 procent.

Ett annat innehav som även har rapporterat under maj var Alimak. Företaget visade upp en organisk omsättningstillväxt och en ökad orderingång som ökade 12 respektive 6 procent under Q1. EBITDA-marginalen var 16,6 procent. Samtliga affärsområden fastslås ha bidragit till detta.

"Integrationen av det senaste förvärvet Tractel går enligt plan och vi ser, som vi tidigare nämnt, att detta är ett av de bidragande faktorerna till det case vi ser i bolaget", skriver förvaltarna.

Revolution Race rapporterade även de en positiv omsättningstillväxt under föregående kvartal på 13 procent. Företagets vd rapporterar även att det nuvarande kvartalet börjat starkt. Ett starkt kassaflöde rapporterades även då bolaget lyckats frigöra en del lager. Dock rapporteras att marginalen kom in svagare och att det kan hänföras till högre logistik och marknadsföringskostnader.

Angående Calliditas som stod för negativt bidrag under månaden kommenterar förvaltarna att omsättningen kom in något lägre än väntat drivet av långsammare sekventiell förskrivningstakt för Tarpeyo.

"Vi tror på bolagets försäljningsmål och att förskrivningstakten ökar under Q2."

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Ericsson, Sinch och BHG med portföljvikter om 8,64, 7,95 respektive 7,46.

Consensus Sverige Select, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-4,41
Fond i år, förändring i procent-13,11
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER