Bildkälla: Stockfoto

Atlant Opportunity var oförändrad under maj - negativ inställning till aktiemarknaderna inför juni

Fonden Atlant Opportunity var oförändrad under maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

“Om det var en begynnande nedgång vi fick se i maj eller inte återstår att se. Oavsett har marknaderna fortsatt att utvecklas ungefär som förväntat, det vill säga relativt neutralt men med svagt negativ underton”, inleder förvaltaren.

Så länge arbetsmarknaden är stark, ser Kullberg inte någon risk för en hårdlandning av ekonomin på kort sikt. Däremot är förvaltaren bekymrad för den amerikanska börsen som han anser vara alldeles för högt värderad utifrån det rådande ränteläget. Ett börsras i USA skulle kunna få negativa effekter på resten av världens aktiemarknader.

“Om det i så fall är på nytt uppblossande bekymmer inom banksektorn, en övervärderad kommersiell fastighetssektor eller någon annan faktor som utlöser en större nedgång återstår att se. Utifrån ovanstående ser vi ingen anledning att revidera vår uppfattning att den svenska börsen nådde sin topp kvartal 1 och att risken nu finns på nedsidan.”

Inför juni skriver förvaltaren att man intar en negativ attityd till aktiemarknaden och att man positionerar fonden i enlighet med detta.

“Om det mer stabila marknadsklimatet består kan vi förvänta oss att kurserna på fondernas obligationer successivt börjar klättra och addera avkastning i fonderna, särskilt under kvartal 4”, förklarar förvaltaren.

Vidare skriver Kullberg att han kunnat hitta en del intressanta europeiska bankoptioner till bra avkastning i och med bankoron som delvis varit kvardröjande. Fonden har bland annat investerat i bankoptioner i den franska banken Credit Agricole.

Avslutningsvis skriver Kullberg att han vill informera om att ingen av Atlants fonder har någon exponering mot vare sig SBB eller IB-Invest.

Atlant Opportunity, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent2,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER