Bildkälla: Stockfoto

Atlant Stability ökade 0,2 procent i maj - negativ syn på aktiemarknaden på kort sikt

Fonden Atlant Stability steg 0,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

“Om det var en begynnande nedgång vi fick se i maj eller inte återstår att se. Oavsett har marknaderna fortsatt att utvecklas ungefär som förväntat, det vill säga relativt neutralt men med svagt negativ underton”, inleder förvaltaren.

Nya inflationssiffror visar att inflationen i Sverige faller tillbaka precis som förväntat, även om nivåerna fortfarande är höga. Orderingången inom industrin faller såväl som inköpschefsindex. Tjänstesektorn verkar däremot inte alls påverkad.

Så länge arbetsmarknaden är stark, ser Kullberg inte heller någon risk för en hårdlandning av ekonomin på kort sikt. Däremot är förvaltaren bekymrad för den amerikanska börsen som han anser vara alldeles för högt värderad utifrån det rådande ränteläget. Ett börsras där skulle också kunna få negativa effekter på resten av världens aktiemarknader.

“Om det i så fall är på nytt uppblossande bekymmer inom banksektorn, en övervärderad kommersiell fastighetssektor eller något annan faktor som utlöser en större nedgång återstår att se. Utifrån ovanstående ser vi ingen anledning att revidera vår uppfattning att den svenska börsen nådde sin topp kvartal 1 och att risken nu finns på nedsidan.”

Inför juni skriver förvaltaren att han intar en negativ attityd till aktiemarknaden och att han positionerar fonden i enlighet med detta.

Vidare skriver Kullberg att han kunnat hitta en del intressanta europeiska bankoptioner till bra avkastning i och med bankoron som delvis varit kvardröjande. Fonden har bland annat investerat i bankoptioner i den franska banken Credit Agricole.

Avslutningsvis skriver Kullberg att ingen av Atlants fonder har någon exponering mot vare sig SBB eller IB-Invest.

Atlant Stability, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,2
Fond i år, förändring i procent2,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER