Bildkälla: Stockfoto

Atlant Multi Strategy minskade 0,3 procent i maj - inga förändringar i fondens innehav

Fonden Atlant Multi Strategy minskade 0,3 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Nya inflationssiffror visar att inflationen i Sverige faller tillbaka precis som förväntat, även om nivåerna fortfarande är höga. Orderingången inom industrin faller såväl som inköpschefsindex. Tjänstesektorn verkar däremot inte alls påverkad.

Så länge arbetsmarknaden är stark, ser Kullberg inte heller någon risk för en hårdlandning av ekonomin på kort sikt. Däremot är förvaltaren bekymrad för den amerikanska börsen som han anser vara alldeles för högt värderad utifrån det rådande ränteläget. Ett börsras där skulle också kunna få negativa effekter på resten av världens aktiemarknader.

“Om det i så fall är på nytt uppblossande bekymmer inom banksektorn, en övervärderad kommersiell fastighetssektor eller något annan faktor som utlöser en större nedgång återstår att se. Utifrån ovanstående ser vi ingen anledning att revidera vår uppfattning att den svenska börsen nådde sin topp kvartal 1 och att risken nu finns på nedsidan.”

Kullberg är därmed negativt inställd till aktiemarknaden både i juni samt på medellång sikt.

“Inga förändringar i fondens innehav gjordes under perioden, där fortsatt fokus ligger på en mindre aktiekopplad risk än genomsnittligt”, förklarar förvaltaren.

Avslutningsvis skriver Kullberg att man vill informera om att ingen av Atlants fonder har någon exponering mot vare sig SBB eller IB-Invest.

Atlant Multi Strategy, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,3
Fond i år, förändring i procent1,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER