Bildkälla: Stockfoto

AGCM Asia Growth minskade 1,1 procent i maj - fortsatt återhämtning för kinesiska ekonomin

Fonden AGCM Asia Growth minskade 1,1 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gustav Rhenman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att man fortsatte se ekonomisk återhämtning i Kina, i form av bland annat goda kvartalsrapporter från främst tekniksektorn.

Kina förväntas, i motsats till Europa och USA, inte gå in i en recession i år.

"Den konsumtions- och tjänsteledda återhämtningen bör fortsätta att accelerera under resten av året, och regeringen förväntas införa ytterligare politiska åtgärder för att stödja sysselsättning, fastigheter, tillverkning och konsumtion", skriver förvaltaren.

Bland fondens portföljbolag rapporterade Alibaba omsättningstillväxt om 2 procent samt en justerad vinsttillväxt på 38 procent jämfört med samma period i fjol. Alibaba tillkännagav också planer på att knoppa av flera verksamhetsgrenar.

Tencent rapporterade intäktstillväxt och en justerad vinsttillväxt på 11 respektive 27 procent.

Förvaltaren lyfter andra viktiga nyheter i Kina, bland annat att landets första inhemskt tillverkade passagerarplan genomförde sin första kommersiella flygning. Kinas bilexport steg med 60 procent under första kvartalet och gick om Japan som världens största bilexportör.

Vidare skriver förvaltaren att det sydkoreanska innehavet Samsung Electronics steg under månaden. Bolaget beskrivs gynnas av den stigande efterfrågan på halvledare inom AI samt Kinas förbud mot amerikanska Micron Technology.

Under månaden sänktes Vietnams styrränta med 50 punkter och marknaden växte med 2,6 procent i lokal valuta.

"Räntesänkningarna stöds av Vietnams välkontrollerade inflation och stabila valuta. Vice premiärministern upprepade också att Vietnam skulle behålla sitt BNP-tillväxtmål på 6,5 procent i år, drivet av de accelererade offentliga investeringarna som kompenserar för en inbromsning i den privata sektorn", avslutar förvaltaren.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alibaba Group, Samsung Electronics och Tencent Holdings med portföljvikter om 8,3, 5,2 respektive 5,0 procent.

AGCM Asia Growth, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,1
Fond i år, förändring i procent2,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER