Bildkälla: Stockfoto

Öhman Hälsa och Ny Teknik ökade 1,2 procent i maj - positiva bidrag från Camurus

Fonden Öhman Hälsa och Ny Teknik steg 1,2 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Viktor Elmsjö.

Inledningsvis skriver Elmsjö att Stockholmsbörsen sjönk med 2,3 procent i maj och var näst svagaste marknaden i Norden under månaden endast före Finland. Den läkemedelstunga danska marknaden presterade bäst.

Vidare skriver förvaltaren att maj generellt sett var en svag börsmånad världen över med undantag för de stora teknikjättarna som gynnades av det stora intresset för AI.

Diskussionerna kring det amerikanska skuldtaket kom i mål under månaden men hann att bidra med visst brus i marknaden.

Gällande fondens utveckling kom negativa bidrag från Bioinvent och Sobi medan Bioarctic, Camurus och Sedana utvecklades starkt.

"Camurus har lyckats få sitt preparat för opioidberoende godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, vilket möjliggör för bolaget att lansera produkten efter sommaren på världens största hälsovårdsmarknad", skriver Elmsjö.

Framöver menar förvaltaren att makrostatistiken fortsätter försvagas och indikerar att den globala konjunkturen kan fortsätta mot sämre tider. Däremot verkar marknaden tro på en mjuklandning som det mest troliga scenariot och blickarna uppges nu vara vända mot centralbankernas agerande.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Xvivo Perfusion, Novo Nordisk och Zealand Pharma med portföljvikter om 7,2, 5,8 respektive 5,2 procent.

Öhman Hälsa och Ny Teknik, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent1,2
Fond i år, förändring i procent13,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER