Bildkälla: Stockfoto

Captor Dahlia Green Bond var oförändrad under maj - köpt obligationer i Vasakronan och Stora Enso

Fonden Captor Dahlia Green Bond var oförändrad under maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Daniel Karlgren och Cecilia Dahlstedt Myrgård.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaden handlades hyfsat trendlöst under månaden.

"En lugn inledning på månaden med svenska femårs swap räntan runt 2,97% vände till en stadig uppgång vid mitten på månaden", skriver förvaltarna.

Marknadens tro om sjunkande inflation mot slutet av året minskade och tanken om att räntor möjligen kommer ligga kvar på nuvarande nivåer spreds istället.

"Följden blev en kraftig ränterörelse uppåt framför allt i räntekurvans kortände där tvåårig swapränta steg kraftigt, men rörelsen fortplantade sig hela vägen ut i kurvan", skriver förvaltarna.

Femåringen toppade på 3,27 procent under månaden. Sjönk igen gjorde den tack vare statistik som var positiv för inflationsförväntan. Sammantaget steg svenska femåriga swapräntan med 11 räntebaspunkter under månaden.

Mer händelserikt var det på kreditsidan under månaden. SBB fick sänkt kreditrating, vilket ledde till kraftiga prisfall för bolagets aktier och obligationer.

"I Dahlia green bond har vi sedan länge haft en låg exponering mot svenska fastighetsbolag, runt 20% och de fastighetsbolag vi har i fonden har starka ägare och god rating. Vi har inget innehav i varken SBB eller Ilija Batljan Invest AB. Av den anledningen har inte fondens värde påverkats negativt av att kurserna på fastighetsbolagen gått ned under månaden", skriver förvaltarna.

Däremot skriver förvaltarna att de utnyttjat månadens stigande kreditspreadar genom att köpa in sig i stabila fastighetsbolag. Fonden köpte Vasakronans nya femåriga obligation på 3 mån stibor + 150 räntebaspunkter samt deltog i Stora Ensos gröna obligationsemission.

Vid månadsskiftet var fondens största sektorexponering mot bank/finans följt av infrastruktur och fastigheter med exponeringar om 26,5, 21,9 respektive 21,5 procent.

Största emittenter var Nordea Hypotek, Atrium Ljungberg och SNAM med portföljvikter om 2,7, 2,6 respektive 2,5 procent.

Captor Dahlia Green Bond, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent2,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER