Bildkälla: Stockfoto

Pareto ESG Global Corporate Bond minskade 0,04 procent i maj - ESG-utvecklingen går igenom nya faser

Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond A minskade 0,04 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,20 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Stefan Ericson och Mathias Lundmark.

Initialt kommenterar förvaltarna att skuldtaket i USA och sista minuten-överenskommelsen varit ett stort mörkt moln över marknaden den senaste tiden. Förutom detta stora fokus på USA har det även fortsatt vara blandade signaler från ekonomisk data och bolagsrapportering.

Räntorna i både Europa och USA rapporterats ha stigit under maj vilket också har lett till att kreditspreadar överlag gått isär något.

Nya undersökningar som presenterats visar att ESG-utvecklingen går mot nya faser i form av mer konkreta åtgärder och ett ökat fokus på hela värdekedjan och ej bara på slutprodukt.

"Fonden Pareto ESG Global Corporate Bond har under en längre tid jobbat med engagemang och dessutom ett större fokus på bolag i mellandelen av värdekedjan. Vi ser många attraktiva attribut i flera av dessa bolag både finansiellt och genom att dessa bolag gör mycket konkreta åtgärder nu för att särskilja sig mot konkurrerande bolag", skriver förvaltarna.

Under maj har fonden deltagit i fem nyemissioner i företag där fonden redan ägde obligationer sedan innan. De berörda företagen var Iron Mountain, Crown, IQVIA, OI Glass och Solenis.

"Det är väldigt intressant att observera vilken skillnad det blir i finansieringskostnad, och just därför jobbar vi mycket med bolag som har lång erfarenhet av många olika finansiella situationer."

Fonden har även sålt av Schoeller Alibert och Catalent.

"Vi tror nog att bolagen i slutändan kommer att förbättras, men ser andra bolag med bättre utsikter", kommenterar förvaltarna.

Fondens största emittenter var UPM-Kymmene, Hannon Armstrong och Iron Mountain med portföljvikter om 3,2, 3,1 respektive 2,7 procent.

Fonden var framförallt viktad mot industri, konsumtion(icke-cyklisk) samt finans och sektorerna stod för 23, 23 respektive 14 procent av portföljen.

Fondens löpande ränta uppgick till 6,9 procent och räntedurationen var 2,9 år.

Pareto ESG Global Corporate Bond A, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,04
Fond i år, förändring i procent3,20
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER