Bildkälla: Stockfoto

Espiria 30 ökade 1,8 procent i maj - stabil utveckling för tekniksektorn

Fonden Espiria 30 A steg 1,8 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Jakob Wikander, Huizi Zeng och Stefan Pari.

Efter en månad med relativt stark börs driven av de stora teknikjättarnas utveckling på grund av det ökade intresset för AI menar förvaltarna att det nu är rimligt att anta en lugnare period.

Värderingarna inom sektorn anses vara relativt höga men förvaltarna menar att det finns gott värderingsstöd i sektorer likt hälsovård och finans.

"Om en dämpad inflationstakt materialiseras kommer lägre företagsvinster som följdeffekt. Men i ett sådant skifte blir räntetoppen mer tydlig och stödet i värderingen övergår från vinst­ till ränteutsikter. Därför har vi fokus på företag med stabilitet i intjäning och goda marginaler. För företagsobligationer i Norden ser vi en attraktiv avkastning givet att företagen har starka kassaflöden och goda säkerheter", skriver förvaltarna.

Gällande fondens utveckling bidrog ränteexponeringen positivt. Fastighetssektorn skakade till efter att SBB nedratats med fortsatt negativa utsikter från S&P, däremot betonar förvaltarna att fondens exponering mot obligationer i fastighetsbolag är låg.

Espiria deltog under månaden i en primärtransaktion när Getinge emitterade en ny 5-årig obligation.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Skandiabanken, Danske Hypotek och Open Infra med portföljvikter om 5,1, 4,5 respektive 3,2 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot teknologi följt av sjukvård och industri.

Espiria 30 A, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent1,8
Index MM, förändring i procent0,7
Fond i år, förändring i procent5,7
Index i år, förändring i procent3,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER