Bildkälla: Stockfoto

Strand Företagsobligationsfond ökade 1,04 procent i november - lägre kreditspreadar och sjunkande räntor bidrog till utvecklingen

Fonden Strand Företagsobligationsfond steg 1,04 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,09 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Mari Fors Rhenman och Carl Johan Lagercrantz.

“What goes up must come down”, inleder förvaltarna. Räntorna har nu verkligen börjat sjunka. Under den senaste månaden noterades nedgående räntor på i stort sett alla löptider, både i Sverige, Europa och USA.

Den amerikanska tvåårsräntan har minskat från strax över 5 procent till 4,65 procent, medan den 10-åriga räntan sjunkit från strax under 5 procent till 4,2-4,3 procent.

“Svensk inflationsdata kom in något bättre (lägre) än förväntningarna men månadens stora snackis blev den amerikanska siffran som var marginellt bättre men utlöste eufori i marknaden”, skriver förvaltarna.

Under månadens möte meddelade den svenska Riksbanken att man inte kommer att höja räntan, utan istället håller möjligheten öppen för en eventuell höjning vid det kommande mötet.

“Marknaden, och undertecknad, ser det som osannolikt att inkommande data skulle kunna motivera Riksbanken att höja i början av 2024 när tongångarna i USA och Europa snarare går mot sänkning till sommaren.“

Förvaltarna har under året intagit en position med förväntning om att räntetoppen är nära. De har gradvis ökat ränterisken i fonden genom att välja obligationer med fast kupong istället för rörlig.

Fondens utveckling under månaden har gynnats av lägre kreditspreadar och sjunkande räntor.

Under månaden har förvaltarna bland annat köpt obligationer i Swedavia, Volvo och Skanska FRN.

Genomsnittlig kreditlöptid till förfall är cirka 2,6 år och förräntningstakten ligger på cirka 8,5 procent. Räntedurationen ligger på 1,1 år.

Strand Företagsobligationsfond, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent1,04
Index MM, förändring i procent1,09
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER