Bildkälla: Stockfoto

Strand Småbolagsfond ökade 7,96 procent i november - småbolagen utvecklades bättre än de stora

Fonden Strand Småbolagsfond steg 7,96 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 9,48 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Johan Thorén.

“Uppgången som inleddes i slutet av oktober fortsatte under november och en viktig drivande faktor bakom uppgången var fortsatt sjunkande amerikanska långräntor. Utvecklingen har också fått stöd från lägre inflation än väntat både i USA, Sverige och övriga Europa”, inleder förvaltaren.

Vidare noterar förvaltaren att Riksbanken inte höjde räntan under månadens möte samt att den svenska kronan stärkts i förhållande till både euron och den amerikanska dollarn.

“Den svenska kronans värde styrs på kort till medellång sikt enligt vår uppfattning mer av riskvilja och psykologi än av till exempel ränteskillnad i förhållande till omvärldsvalutor.”

Räntehöjningscykeln är nu med stor säkerhet avslutad i både USA och Europa och på kort sikt är de räntekänsliga bolagen vinnare. Under månaden har exempelvis fastighetsbolagen utvecklats starkt. Förutom bolag med hög skuldsättning, har även de mindre bolagen varit vinnare under månaden. De små bolagen har utvecklats något bättre än de stora.

“Ännu så länge är skillnaden relativt liten, men småbolagsfonder har haft stora utflöden under en tid och om dessa flöden vänder kan det gå fort uppåt eftersom den låga handeln i de mindre bolagen lätt kan leda till betydande obalanser mellan utbud och efterfrågan med stora kursrörelser som följd”, utvecklar förvaltarna.

Avslutningsvis noterar förvaltaren att det är för tidigt att avgöra om den pågående börsuppgången endast varit ett tillfälligt "tomterally" eller om det indikerar en mer långsiktig vändning. De framhäver å ena sidan den sjunkande inflationen och möjligheten till en vändning i räntetrenden, men betonar å andra sidan risken för en potentiellt djupare konjunktursvacka än förväntat.

Fondens främsta bidragsgivare var Permascand, Xvivo Perfusion och Storytel medan Guard Therapeutics, Profoto och Tobii stod för de största värdenedgångarna.

Största noterade innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Xvivo, Evolution, Beijer Ref, Green Landscaping och Lindab.

Aktievikten i fonden uppgick samtidigt till 87,0 procent.

Strand Småbolagsfond, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent7,96
Index MM, förändring i procent9,48
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER