Bildkälla: Stockfoto

Strand Förmögenhetsfond ökade 4,06 procent i november - sjunkande amerikanska långräntor

Fonden Strand Förmögenhetsfond steg 4,06 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,76 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Frans Wehtje och Simon Tarvainen.

“Uppgången som inleddes i slutet av oktober fortsatte under november och en viktig drivande faktor bakom uppgången var fortsatt sjunkande amerikanska långräntor. Utvecklingen har också fått stöd från lägre inflation än väntat både i USA, Sverige och övriga Europa”, inleder förvaltarna.

Vidare noterar förvaltarna att Riksbanken inte höjde räntan under månadens möte samt att den svenska kronan stärkts i förhållande till både euron och den amerikanska dollarn.

“Den svenska kronans värde styrs på kort till medellång sikt enligt vår uppfattning mer av riskvilja och psykologi än av till exempel ränteskillnad i förhållande till omvärldsvalutor.”

Räntehöjningscykeln har med största sannolikhet avslutats både i USA och Europa, och på kort sikt gynnas räntekänsliga företag. Exempelvis har fastighetsbolag haft en stark utveckling under månaden. Utöver företag med hög skuldsättning har även mindre företag varit framgångsrika under perioden, där de mindre bolagen har presterat något bättre än de större.

“Ännu så länge är skillnaden relativt liten, men småbolagsfonder har haft stora utflöden under en tid och om dessa flöden vänder kan det gå fort uppåt eftersom den låga handeln i de mindre bolagen lätt kan leda till betydande obalanser mellan utbud och efterfrågan med stora kursrörelser som följd”, utvecklar förvaltarna.

Avslutningsvis noterar förvaltarna att det är för tidigt att avgöra om den pågående börsuppgången endast varit ett tillfälligt "tomterally" eller om det indikerar en mer långsiktig vändning. De framhäver å ena sidan den sjunkande inflationen och möjligheten till en vändning i räntetrenden, men betonar å andra sidan risken för en potentiellt djupare konjunktursvacka än förväntat.

Största aktieinnehav i fondens portfölj vid månadsskiftet var SEB, Handelsbanken, Indutrade, Atlas Copco och Castellum.

Aktievikten i fonden uppgår till 55,1 procent inklusive ett innehav i en global aktiefond.
Strand Förmögenhetsfond, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent4,06
Index MM, förändring i procent4,76
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER