Bildkälla: Stockfoto

Sensor Räntefond ökade 0,9 procent i november - förändrat sentiment på räntemarknaden

Fonden Sensor Räntefond steg 0,9 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Sedan starten i maj har fonden stigit 3,3 procent, vilket är bättre än index som stigit 3,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Olofsson, Ulf Öster och Stefan Ahlfeldt.

Inledningsvis skriver förvaltarna att obligationer från Rikshem, Intrum och Swedbank bidrog bäst till utvecklingen under månaden. Inga innehav bidrog negativt. I november har fonden investerat i obligationer från Sparbanken Sörmland, Arwidsro och Skanska.

November beskrivs ha varit en intressant månad när det kommer till marknadsräntor. Både ECB, Fed och Riksbanken höll fast vid sina styrräntor, och signaler om att räntetoppen är nådd ledde till en stor sentimentsförändring på marknaden.

"De kortaste marknadsräntorna har hållit sig stilla kring centralbankernas nivåer men beskeden från centralbankerna och inkommande statistik fick längre räntor att falla kraftigt", utvecklar teamet.

Ett antal mindre emittenter släppte sina Q3-rapporter under månaden.

"Storskogens rapport var lite svagare än väntat, med press inom framför allt de delar som rör handel (konsumentrelaterat) vilket fick den organiska försäljningstillväxten att minska marginellt och likaså marginalen", skriver förvaltarna.

Vestum lyckades öka sin organiska försäljning marginellt under kvartalet, Bellman Group likaså. Samtidigt meddelade Corem att de säljer fastigheter i Köpenhamn för 3,9 miljarder kronor.

En annan bolagsspecifik nyhet var att Viaplay släppte sin försenade rapport, där det bland annat framgick att bolaget gör en nyemission på 4 miljarder kronor. Aktien rasade kraftigt på beskedet.

"Vi har innehav i en av Viaplays obligationer, vilket påverkade kursutvecklingen i fonden negativt den 1:a december. Detta skedde dock precis efter november månads utgång och speglas därför inte i fondens novembersiffror i detta månadsbrev", avslutar förvaltarteamet.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Stora Enso, Corem och Rikshem med portföljvikter om 3,1, 2,7 respektive 2,4 procent.

Snittyielden låg på 6,6 procent och snittratingen uppgick till BBB-. Durationen var 0,8 år.

Sensor Räntefond, %november, 2023
Fond MM, förändring i procent0,9
Index MM, förändring i procent1,2
Fond sedan maj månad, i procent3,3
Index sedan maj månad, i procent3,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER