Bildkälla: Stockfoto

Didner & Gerge Aktiefond ökade 4,36 procent i mars - Nibe nytt innehav i portföljen

Fonden Didner & Gerge Aktiefond steg 4,36 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,46 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Simon Peterson och Per Johansson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att fonden gick upp under mars men utvecklades något sämre än index.

De mest positiva bidragen till utvecklingen kom från Schibsted, Embracer och Alfa Laval. I den negativa vågskålen fanns istället Fortnox, Systemair och NCAB.

Vidare tar man upp Nibe, som är ett nytt mindre innehav i portföljen efter att förvaltarna sett ett intressant ingångsläge.

"Aktien såldes ut hösten 2020 då värderingen ansågs vara för hög för att hitta någon betydande uppsida i aktien. Den senaste tiden har Nibes aktie utvecklats svagt då det finns en betydande oro i marknaden över flera negativa faktorer som för stunden påverkar verksamheten negativt", skriver förvaltarna.

Av de olika riskerna förklarar man att den ökande konkurrensen är det som anses mest problematiskt ur ett längre perspektiv. På sikt anses Nibe däremot ha en bra position med god tillväxt och låg governance-risk, där företaget gynnas av långsiktiga hållbarhetstrender.

Även Schibsted tas upp och förklaras gå igenom en intressant strukturförändring, med en försäljning av Adevinta samt sin gamla mediaaffär.

"I och med försäljningen av media blir Schibsted en koncern som huvudsakligen är verksam inom digitala marknadsplatser."

Schibsted har starka positioner i Sverige med Blocket och i Norge med en plattform liknande Hemnet. Bolagets fokus på cirkulär ekonomi och positiva prisutvecklingar på marknadsplatserna stödjer aktiens goda utveckling efter senaste strukturförändringarna.

Avslutningsvis diskuterar förvaltarna Fortnox, som har en stark marknadsposition i Sverige och säljer direkt till kunder samt via redovisningsbyråer. Bolaget har breddat sin kundbas även till större organisationer efter att tidigare fokuserat på mindre företag och redovisningsbyråer.

Deras modell omfattar abonnemang och transaktionsbaserade intäkter, vilket möjliggör prisökningar och kontinuerlig vinsttillväxt genom nya produkter. Efter en stark början på året utvecklades aktien svagt i mars.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Hexagon, Atlas Copco och Schibsted med exponeringar om 7,2, 5,6 respektive 5,5 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige största marknad med 84,2 procent, därefter kom Norge med 5,5 procent.

De största sektorerna i fonden var industri, bank och finans samt informationsteknik med exponeringar om 32,3, 20,9 respektive 18,4 procent.

Didner & Gerge Aktiefond, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent4,36
Fond i år, förändring i procent7,46
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER