Bildkälla: Stockfoto

Didner & Gerge Småbolag ökade 5,90 procent i mars - bolagsbesök hos Harvia och Talenom

Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 5,90 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,86 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,79 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,24 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Kristian Åkesson och Erik Nordström.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att fonden har utvecklats starkt under årets första kvartal.

Positiva bidrag till avkastningen under månaden hänvisas främst till Sagax, Castellum och Nolato. Tvärtom missgynnades utvecklingen av innehaven i NCAB, Chemometec och Vitec.

Efter ett rapportintensivt februari passade förvaltarna i mars på att genomföra ett antal bolagsbesök, däribland den finska bastutillverkaren Harvia som togs in i portföljen i slutet av 2022. Bolagets senaste rapport visade på god tillväxt i Nordamerika och Asien samtidigt som lönsamheten fortsätter att förbättras, menar förvaltarna.

"Under mars passade vi på att träffa Harvia i Finland och det är tydligt att bolagets nya vd har höga tillväxtambitioner. Även om den nordamerikanska marknaden idag är bolagets största marknad (cirka 30 procent av omsättningen), så har Harvia än så länge bara skrapat på ytan då man för tillfället endast tillhandahåller traditionella bastulösningar (utgör cirka 25 procent av den
nordamerikanska marknaden)", skriver förvaltarna.

Framåt ser man optimistiskt på företagets position, med produktexpansion till infraröda bastuaggregat samt goda tillväxtmöjligheter för ångbastulösningar.

Under vistelsen i Finland besökte man även redovisningskoncernen Talenom, vars affärsmodell är att förvärva och förvalta redovisningsbyråer och genom dessa erbjuda egenutvecklad redovisningsmjukvara. I dagsläget står Finland för 72 procent av omsättningen, men detta menar förvaltarna kan komma att förändras i och med utrullning av mjukvaruerbjudande i Sverige och Spanien.

"Efter vårt möte med Talenom är vi fortsatt av uppfattningen att bolaget har goda förutsättningar att replikera det man har gjort i Finland på såväl befintliga som nya marknader och ser således fina tillväxtmöjligheter under många år framöver", skriver förvaltarduon.

Man tar även upp månadens positiva nyheter från portföljbolaget Bonesupport som under månaden fick två marknadsgodkännanden av FDA.

"Med dessa två viktiga marknadsgodkännanden på plats ser vi att Bonesupport fortsätter resan mot att bli ett ledande bolag inom bengraftssubstitut", avslutar förvaltarna.

Största köp under månaden gjordes i Indutrade, NCAB och Vitec. De största försäljningarna gjordes i Lagercrantz, Bonesupport och Lifco.

De största innehaven i fondens portfölj under månaden var Biotage, Sagax och Bufab med exponeringar om 6,5, 5,2 respektive 4,2 procent.

Didner & Gerge Småbolag, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent5,90
Index MM, förändring i procent7,86
Fond i år, förändring i procent9,79
Index i år, förändring i procent6,24
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER